Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku.

Prace nad sformułowaniem konstytucji rozpoczęły się już w 1989 roku i zostały wymuszone przez dokładne modyfikacje ustrojowe, jakie rozpoczęły się w Polsce przed 1990r.. Konstytucja PRL z 1952 poprzez ciągłe jej zmiany (których głównie dużo dopięto po zwycięstwie obozu Solidarności w 1989 roku) została aktem wewnętrznie niespójnym i ze względu na swoją genealogię społecznie nieakceptowanym, nie odzwierciedlając potrzebom przechodzącego drobiazgowe przemiany państwa.

Stanowcze operacje w kwestii transformacji konstytucji rozpoczął dopiero Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji (1991-1993). 23 kwietnia 1992 roku przyjęto ustawę o trybie sformułowania i ustanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. wyznaczała instytucję Komisji Konstytucyjnej, która miała zająć się sporządzeniem końcowej wersji nowej ustawy zasadniczej. Sprecyzowała również, iż uchwalenia konstytucji przeprowadzi Zgromadzenie Narodowe, a następnie zostanie ona poddana pod głosowanie w ogólnonarodowym referendum. Prawo wnoszenia projektów nowej Konstytucji RP przysługiwało grupom 56 członków Zgromadzenia Narodowego, Komisji Konstytucyjnej oraz Prezydentowi RP. Po nowelizacji ustawy dokonanej w 1994 roku takie prawo otrzymała również grupa 500 tysięcy obywateli RP.