Solidna Automatyka przemysłowa

Na obecną chwilę na rynku dostępnych jest wiele regulatorów dedykowanych do kominkowych metod ogrzewania. Stosowane są zarówno do układów instalacji z wkładem kominkowym posiadającym płaszcz wodny jak i do kominków zpłaszczem powietrznym oraz do kominków z masą akumulacyjną czyli akumulacyjnych.Obowiązkowo powinnismy zwrócić uwagę na elektrozawór co zapwni mam odpowiedni poziom komfortu.
Aby zbyt mocno nie odbiegać od naszego tematu, skupmy się na regulatorach przeznaczonych do obiegów, którychźródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym. Możemy stosować presostaty. Ponieważ do poprawnej pracy równoczesnego kominka oraz do sprawnego funkcjonowania ogólnej struktury C.O. niezbędne jest urządzenie nadozrujące. Najważniejszą funkcją tego urządzenia jest sterowanie pracą pomp obiegowych instalacji.

Załączanie i wyłączanie konkretnej pompy odbywa się całkowicie automatycznie na podstawie odczytanej jak również Danfoss.
z czujnika temperatury wody w płaszczu i zadanej w sterowniku wartości. Wzrost temperatury do zaprogramowanego poziomu powoduje uruchomienie danej pomp.
Ogrom regulatorów daje możliwość dostosowania parametrów zawiadujących pracą pomp.