Agroturystyka najlepszą metodą spędzania wolnego czasu

Agroturystyka, zwana inaczej turystyką wiejską, staje się coraz bardziej popularną formą wypoczynku wśród turystów krajowych i zagranicznych. Świadczenie powiązanych z nią usług stwarza możliwość powiększenia liczby miejsc pracy na wsi i pozyskania dodatkowych dochodów przez rolników.

W składzie roślin południowej części doliny Rospudy wyodrębnić należy kilka stref . noclegi swietokrzyskie Nieopodal koryta, w głównym nurcie rzeki kwitnie roślinność wodna.

Bory mieszane i sosnowo-świerkowe bory nowe, występujące na wyniesieniach wokoło doliny i miejscami na równinach “wyspach” w jej dziedzinie, Solina
należą do związku Dicrano-Pinion. Część z nich, o zachowanym świetlistym charakterze.

Najrzadziej występujące i najlepsze gatunki traw naczyniowych występujące w dolinie Rospudy to miodokwiat krzyżowy Herminium monorchis, posiadający tu jedyne stanowisko w Polsce.
Na terenie tym przewidywane jest powstanie rezerwatu przyrody. Wchodziłby on również w skład projektowanego Augustowsko – Druskiennickiego Transgranicznego Obszaru Chronionego .