Kurtyny

Zasada działania. Ciepłe powietrze unoszące się pod sufit, w wymienniku ciepła, jednostce chłodzącej, schładza się do temperatury około 15C. Wymiennik woda chłodząca?powietrze jest umieszczony w górnej części kanału powietrznego, widocznego po prawej stronie nazwanego poprzez autorów „studnią grawitacyjną”. Gęstość schłodzonego powietrza rośnie, w kanale powietrznym przepływa ono grawitacyjnie na dół. Na poziomie podłogi powietrze schłodzone lub wpływa bezpośrednio do wnętrza poprzez kratki wentylacyjne albo płynąc w przestrzeni podwójnej podłogi jest dostarczane wprost do osób i urządzeń wydzielających ciepło Powietrze ogrzewa się poprzez kontakt z osobami i urządzeniami, gęstość powietrza maleje, unosi się ono ku górze pomieszczenia
Zasada funkcjonowania urządzeń jest następująca. Do klimakonwektora dostarczone jest kanałem (okrągłym, widocznym w dolnej części na rys. 3) świeże powietrze uzdatnione wstępnie w centrali klimatyzacyjnej, w ilości wynikającej z wymagań higienicznych. Jest to powietrze pierwotne. Powietrze to wypływając z dysz, podsysa część powietrza z pomieszczenia (powietrze wtórne), które dopływa poprzez wymiennik ciepła. Do wymiennika ciepła dopływa woda grzejna albo chłodząca czterema przewodami widocznymi po lewej stronie klimakonwektora. W współzależności od chwilowego odciążenia cieplnego pomieszczenia, powietrze wtórne jest ogrzewane lub ochładzane. W okresach, gdy wentylacja jest wyłączona ciepło/chłód przekazywane jest do pomieszczenia na drodze konwekcji.
po więcej kliknij tu