Nagrzewnice elektryczne

Centrala klimatyzacyjna z przeznaczeniem dla hali basenowej powinna zapewniać wymagane parametry powietrza, które przy zachowaniu warunków higieny utworzą stosowny klimat oraz dodatkowo dobre samopoczucie użytkowników. Powinna również eliminować zapachowe i szkodliwe substancje emitowane do powietrza hali basenowej poprzez użytkowników , a oprócz tego wodę basenową.
Podstawowymi funkcjami klimatyzacji hali basenowej są: oczyszczanie powietrza, osuszanie powietrza, wentylacja hali basenowej, ogrzewanie lub chłodzenie hali basenowej. Centrala klimatyzacyjna musi spełniać opisane wyżej założenia , a dodatkowo co więcej zapewniać odzysk ciepła z powietrza usuwanego i niską energochłonność.
Centrala ta powinna być skonstruowana z materiałów odpornych na korozję, a zastosowane z konieczności materiały korodujące muszą być pokryte odpowiednimi powłokami antykorozyjnymi. Jest to powiązane z klimatyzowanym powietrzem hali basenowej, które na skutek parowania wody basenowej zawiera relatywnie dużą wilgotność , a oprócz tego agresywne związki chemiczne. Stąd również dla klimatyzacji hal basenowych powinny być dobierane centrale, które produkowane są specjalnie z przeznaczeniem dla hal basenowych i w spersonalizowanej nazwie posiadają określone wykorzystanie.
Dodatkowym warunkiem jest obliczenie ilości ciepła, które trzeba dostarczyć do hali basenowej, by pokryć zapotrzebowanie wynikające z bilansu ciepła. W tym przypadku moc dyspozycyjna nagrzewnicy centrali powinna pokryć zapotrzebowanie ciepła do ogrzania hali basenowej. Jeżeli moc nagrzewnicy jest za mała dla pokrycia zlecenia na ciepło to trzeba a przy tym zastosować ogrzewanie statyczne (grzejniki lub ogrzewanie podłogowe).
Po dodatkowe informacje zapraszamy na: osuszacze masterheaters oraz tą stronę