Notariusz gorzów Wielkopolski

Notariusz Magdalena Rodzik prowadzi Kancelarię Notarialną w mieście Gorzów Wielkopolski, w jakiej odczytuje klientom tekst aktu notarialnego (umowy sprzedaży, protokoły, pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienie służebności, założenie hipoteki – kredyt) oraz dokonuje poświadczeń dokumentów i poświadczenia dziedziczenia, przy czym w uzasadnionych przypadkach jest możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii w domu – notariusz gorzów, szpitalu, przedsiębiorstwie klienta, musi być to jednak uwarunkowane osobliwymi względami bądź wymagać tego charakter czynności. Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać informację o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego – umowy sprzedaży (mieszkanie Gorzów Wielkopolski, dom, działka) ustalić termin spotkania w celu złożenia dokumentów i podpisania aktu notarialnego, poznać koszty u notariusza – wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.