Jak odwołać zarządcę wspólnoty mieszkaniowej

W moim bloku została utworzona wspólnota mieszkaniowa. Wybrany zarząd wspólnoty podpisał umowę na zarządzanie nieruchomościami z pewnym legitymowanym zarządcą. Z roku na rok coraz więcej płacimy, jesteśmy ignorowani. Coraz więcej mieszkańców jest zainteresowanych zwolnieniem zarządcy, co mamy zrobić?

Bardzo często zdarza się, że wiedza i doświadczenie zarządcy jest nakierowana wyłącznie na interes samego zarządcy. przeważnie przegięcia powstają przy wszelkich umowach, na roboty budowlane i usługi kominiarskie. Wynagrodzenia usług są z reguły wyśrubowane. Przeciwdziałać takim praktykom może każdy właściciel wspólnoty, ponieważ przepisy prawa ustawy o własności lokali dają możliwość kontroli działalności zarządcy nieruchomości. Konkretna grupa lokatorów powinna zgłosić przedmiotowy wniosek zarządowi wspólnoty, a ten powinien podjąć właściwe ruchy. Właściciele mieszkań mogą również odwołać zarząd, który wbrew mieszkańcom nie chce rozwiązać umowy z zarządcą nieruchomości. Właściciel nieruchomości może domagać się ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd.
Powyższe z tych rozwiązań wymaga znajomości zagadnień prawnych oraz szerokiego doświadczenia w tym zakresie. W takich sytuacjach należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanej osoby. Zarządca nieruchomości Katowice