Niezwykłe automatyczne rozwiązania tylko u nas

Na tak wysoki rozwój automatyzacji wielki wpływ posiadały urządzenia nasączone elektroniką, a szczególnie tablety. To one właśnie zaczęły wspomagać człowieka w sterowaniu i stycznik nadzorowaniu złożonych procesów produkcyjnych oraz w prowadzeniu zakładów produkcyjnych. W dalszych latach rozwój technologi {przewidywany jest znaczący|będzie nadal znaczący.

Po II wojnie światowej następuje kolejny wyskok w poziomie automatyki przemysłowej – w latach pięćdziesiątych rozpoczyna się wykorzystywać tokarki sterowane automatycznie, w latach siedemdziesiątych roboty przemysłowe i automatyczne magazyny, a w latach osiemdziesiątych tworzy się całkowicie zautomatyzowane procesy wytwórcze.

Do wielkich osiągnięć tych że lat zaliczyć należy „automatyczne fabryki”, w których automaty przemysłowe Danfoss są wytwarzane przez same roboty i to bez udziału ze człowieka. Pracownicy zajmują się tylko zaopatrzeniem w komponenty, zbytem elektrozawory produktów oraz nadzorem nad urządzeniami.