Szkolenia nie tylko dla rodziców

Szkolenie odbywa się w formie warsztatów, pracy grupowej oraz indywidualnej, dyskusji. Partycypanci dostają zestaw materiałów treningowych.

Plan szkoleń i warsztatów dla rodziców organizacji Alcyone to szereg zebrań dla każdego, szukającego sposobu na nawiązanie głębszych tudzież cieplejszych układów z pociechami.

Głównym zamiarem szkoleń dla rodziców jest wspomaganie rodziców w normalnych konwersacjach z bobasami, dziećmi i młodzieżą. Szkolenie umiejętności lepszego komunikowania się, rotacja wrażeń, to drobne etapy w kierunku głębszej więzi, dającej ukontentowanie, poczucie obustronnej bliskości. To również wykształcenie dialogu tudzież kształtowanie więzi opartych na obopólnym szacunku.

W ciągu warsztatów kształcimy się jak prowadzić dialog z dzieckiem, jak brzdąc odbiera świat, co dziecko chce powiedzieć rodzicom, jak manifestować wsparcie i empatię. Maluszki mają inne problemy i odmiennie odbierają świat aniżeli osoby dorosłe. W czasie warsztatów i ćwiczeń poznajemy metody produktywnego likwidowania konfliktów. Uczymy się co więcej jak egzekwować od małego wykonywanie naszych poleceń oraz jakim sposobem karać i uhonorować dziecko.