Body leasing

Po publikacji Internet Information Services (IIS) 4.0 w roku 1997, Microsoft zaczął dążyć nowych możliwości w tworzeniu efektywnych stron internetowych z użyciem przejrzystego kodu – umożliwiającego separację warstwy logiki od czasu warstwy prezentacji. Mark Anders (menadżer zespołu IIS) oraz Scott Guthrie(absolwent Uniwersytetu Duke’a – w największym stopniu prestiżowego uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych) postanowili kontrować na pytanie gdy taki leasing pracowniczy model programistyczny mógłby mieć wygląd w rzeczywistości. Na odzew nie wypada było nazbyt powoli oczekiwać, gdyż w ciągu następnych dwóch miesięcy – w czasie Świąt Bożego Narodzenia w roku 1997 powstała prototypowa wersja – nazywana pierwotnie XSL. Początkowa wersja została utworzona w pobliżu użyciu Javy, jakkolwiek wnet w dalszym ciągu zdecydowano się utworzyć nową platformę obok użyciu Common Lanuguage Runtime (CLR), które oferowało obiektowo-zorientowane otoczenie programistyczne jak jeden mąż spośród narzędziami takimi podczas gdy Garbage Collector. Reimplementacja została dokonana pod ręką użyciu języka C